توانمند شدن و ایجاد اشتغال پایدار مددجویان فهرج محور گفتگو رئیس بهزیستی این شهرستان با رهیار بم و فهرج بود. قاسمی رییس بهزیستی فهرج در این گفتگو که به منظور رفع موانع موجود در اشتغال زایی مددجویان برگزار شده بود، از اهتمام جدی سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت با هدف توانمندشدن مددجویان بهزیستی، اجرای طرح های حرفه آموزی با همکاری مجموعه های ذیربط ودر پی آن ایجاد زمینه اشتغال مناسب وپایدار قدردانی کرد. وی افزود: به منظور تکمیل چرخه توانمندشدن و استقلال ماندگار جامعه هدف، همکاری مسئولانه مجموعه هایی همچون نهاد مردمی رسالت حیاتی وتاثیر گذار است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!