یونسی دستیار دبیر استان در دیداری با حمیدی پور شهردار شهر شازند در خصوص کارو کسب های که در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت شکل گرفته، گفتگو کردند. شهردار شازند با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و ابراز خرسندی از سامانه های سازمان های رهیاری گفت: جهت بهره مندی کارکنان و خانواده های آنها خواستار همکاری و تعامل بیشتر با دبیرخانه نهاد مردمی رسالت هستیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!