دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و وزارت جهاد کشاورزی با هدف توانمندسازی زنان روستایی و عشایری تفاهم نامه همکاری امضا کردند.به گزارش روابط عمومی نهاد مردمی رسالت، این تفاهم نامه در حاشیه برگزاری هفتمین همایش ملی بزرگداشت روز جهانی زنان روستایی که جهت بازنمایی توانمندی‌های زنان روستایی و عشایری کشور و شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای توسعه و آبادی روستا برگزار شد، به امضای محمدحسین حسین زاده راهبرنهاد وخیام‌نکویی معاون‌وزیر کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی رسید.براساس این گزارش، در این تفاهم نامه همیاری وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سازمان حامی جهت توسعه مشاغل خرد و خانگی و کارآفرینی اجتماعی در بین زنان روستایی و عشایری براساس الگوی تعالی اجتماعی رسالت است.گفتنی است هدف الگوی تعالی اجتماعی رسالت توسعه کار و کسب های خرد وخانگی در روستاها و شهرهای کوچک، توانمند شدن اعضای کانون های همیاری اجتماعی و تحقق سبک بهتر کار و زندگی برای این اعضا است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!