تحقق سبک بهتر کار و زندگی در گنبکی محور گفتگوی سام پور نماینده دبیر استان در شهرستان بم با غضنفرآبادی نماینده شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی و امینیان فرماندار شهر گنبکی شد.سام پور همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی را مولفه های تحقق سبک بهترکاروزندگی عنوان کرد و گفت: با استفاده از الگوی تعالی اجتماعی رسالت می توان زمینه ایجاد مشاغل خرد و خانگی را فراهم کرد.در این دیدار مقرر شد زمینه ایجاد هسته های کارآفرینی اجتماعی (اشتغال خرد و خانگی ) برای مردم گنبکی ایجاد گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!