قاسمیان دبیر استان و مطاف رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات بوشهر در خصوص بررسی و فعالیت های طرح بنای نور گفتگو کردند . طرح بنای نوربا هدف تسهیل در مشارکت عموم مردم برای بازسازی عتبات عالیات اجرا می شود. در این گفتگو مقرر شد فعالیت های قرض الحسنه یکصد و شصت موکب به سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت منتقل شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!