رکنی و عاملی دستیاران دبیر استان با حضور در کمیته امداد امام خمینی(ره) بوشهر شیوه های همکاری دو مجموعه جهت توانمندسازی مددجویان بررسی کردند. دستیاران دبیراستان با اشاره به شکل گیری هسته های کارآفرینی اجتماعی و مشاغل خردو خانگی که در این هسته ها شکل گرفته ، توسعه کاروکسب های خرد و خانگی بویژه در شهرهای کوچک و روستاها را از مهمترین اهداف نهاد مردمی رسالت برشمردند. در این جلسه که کارگروه اشتغال پرداخت وام کارآفرینی بند ب تبصره 18 قانون بودجه بود، هماهنگی های لازم در راستای بهبود روند پرداخت وام و ایجاد اشتغال مددجویان کمیته امداد صورت گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!