خلیلی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی بابلسر در گفتگویی با فلاح رئیس فنی و‌حرفه ای این شهرستان با معرفی الگوی تعالی اجتماعی رسالت در خصوص هسته های کارآفرینی اجتماعی مطالبی بیان کرد. خلیلی همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی را رویکردهای اصلی این الگو عنوان کرد و گفت: افراد سازمان می تواننداز طریق پلتفرم عضویت عضو کانون های همیاری اجتماعی مرتبط با خود شوند. فلاح باابراز خرسندی از فعالیت های نهاد مردمی رسالت خواستار گسترش همراهی دو مجموعه در بین همکاران و آموزشگاه های زیر نظر فنی و‌حرفه ای شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!