حمدانی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان خرمشهر در جلسه ای با حضور دواری رئیس هیات مدیره و طباطبایی مدیر عامل تعاونی گمرک این شهرستان با تشریح نهاد مردمی رسالت، مشارکت و همیاری اجتماعی اعضای یک سازمان را عاملی مهم در بهبود سبک بهتر کارو زندگی عنوان کرد.دواری نیز ضمن اعلام آمادگی به جهت همراهی در مسیر الگوی تعالی اجتماعی رسالت خواستار ادامه ارتباط طرفین و گسترش همکاری دو مجموعه شد. در پایان با تشریح رسالت اجتماعی حاج قاسم شهید مقرر شد به نیابت از تمامی اعضای تعاونی گمرک خرمشهر یک بن پویش پتوشویی اربعین حسینی خریداری شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!