شاکری دبیر استان در نشستی با محمد پور مدیر کل بهزیستی و معاونین این اداره کل در خصوص نحوه تعامل جهت ارائه بهینه اعتبارات اشتغالزایی و بهره گیری از ظرفیت های الگوی تعالی اجتماعی رسالت برای اشتغالزایی جامعه هدف گفتگو کرد.در این گفتگو با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان های رهیاری در آذربایجان غربی به فرصت های ایجاد شده اشتغالزایی و بهره مندی از آن برای جامعه هدف بهزیستی توسط نهاد مردمی رسالت بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!