دبیرنهاد مردمی رسالت همیاری اجتماعی را پایه و روح همه فعالیت‌ها در الگوی تعالی اجتماعی رسالت عنوان کرد و گفت: تمام فعالیت‌هایی که در قالب این الگو انجام می‌شود متأثر از همیاری اجتماعی است. دره زرشکی در گفتگو باجلیلیان مدیرعامل شرکت فولاد حدید همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی را مهمترین مولفه های الگوی تعالی اجتماعی رسالت برای تحقق سبک بهتر کار و زندگی برشمرد و افزود: با شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی، هم افزایی و همیاری بین اعضای کانون ها بیشتر می شود. با استقبال مدیر عامل شرکت فولاد حدید یزد، مقدمات شکل‌گیری کانون همیاری اجتماعی و عضویت پرسنل این شرکت فراهم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!