دبیر نهاد مردمی رسالت استان در گفتگوبا جافر رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با ارائه توضیحاتی در خصوص همیاری اجتماعی و ظرفیت قرض الحسنه به معرفی نقش سازمان‌های رهیاری در نهاد مردمی رسالت پرداخت. صیدآبادی مشارکت و همیاری اجتماعی اعضای یک سازمان را بهترین راهکار برای بهبود سبک کار و زندگی عنوان کرد.درادامه جافر ضمن شناخت از اهداف نهاد مردمی رسالت گفت: این مجموعه تحولی نو در فرهنگ قرض الحسنه بوده و خدمات غیر حضوری سازمان‌های رهیاری آن قطعا گامی شایسته در جهت تکریم اعضا و حفظ کرامت آنهاست. دراین نشست کانون همیاری اجتماعی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور شکل گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!