اعضای کانون همیاری اجتماعی موکب قتیل العبرات شهرستان زنجان در روز عید غدیر میزبان محبان امام علی (ع) بودند. هرساله با برنامه های مذهبی متنوع در جهت همیاری اجتماعی گام بر می‌دارد.این کانون امسال به رسم هرساله در روز عید غدیر ۱۴۰۰۰ پرس غذا بین مردم شهرستان توزیع کرد.به گفته سادات پور راهبر کانون همیاری اجتماعی مکتب قتیل العبرات، تمام هزینه ها را اشخاص خیرخواه و دغدغه مند استان زنجان تقبل می‌کنند. مکتب قتیل العبرات هرساله در مسیر پیاده روی اربعین یکی از بزرگترین موکب های این مسیر را با همیاری اعضای کانون برپا می‌کند و تا پایان اربعین حسینی پذیرای زائرین است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!