صیدآبادی دبیر نهاد مردمی رسالت استان درنشستی با رحیمی مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان در خصوص الگوی تعالی اجتماعی رسالت و کسب وکارهای ایجاد شده در قالب این الگو گفتگو کردند. وی با ارائه توضیحاتی در خصوص نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت و مقوله اعتماد اجتماعی گفت: مشارکت و همیاری اجتماعی اعضای یک سازمان بهترین مسیر برای تحقق سبک بهتر کارو زندگی خواهد بود. در ادامه رحیمی با ابراز خرسندی از عملکرد دبیرخانه این نهاد خواستار گسترش همکاری دو مجموعه شد. به گفته وی عبور از مشکل کم آبی به همیاری از جنس همیاری اجتماعی نیاز دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!