گوهری رهیاری اجتماعی ناحیه سه مشهد در جلسه ای با حضور افشون رییس فرهنگسرای امام رضا (ع) در خصوص اهداف الگوی توسعه اجتماعی رسالت گفت: در این الگو اعضا به دنبال آن هستند که سبک زندگی شان را بهبود ببخشند و به بیانی بتوانند هم از لحاظ نوع و کیفیت زندگی و هم از لحاظ معیشت و وضعیت مادی بهتر کنند. افشون نیز ضمن قدردانی و استقبال از اهداف الگوی توسعه اجتماعی رسالت، خدمات مجازی و نوین بانک قرض الحسنه رسالت را تحسین نمود و همیاری اجتماعی را گامی موثر برای بهبود سبک زندگی اعضا برشمرد. وی همچنین خواستار تشکیل کانون همیاری اجتماعی برای فرهنگسرای امام رضا (ع) شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!