رهیار اجتماعی ساوه با حضور در محل دفتر گروه جهادی انصار المهدی این شهرستان و با تشریح نقش سازمان های رهیاری گفت: هدف غایی ما توسعه کسب و کارهای خرد وخانگی با اولویت شهرهای کوچک و روستاها است. به گفته وی این سازمان ها در کنار هم به توسعه فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی کمک می کند. میرجانی مسئول این گروه جهادی و مردمی ضمن اعلام آمادگی به جهت همراهی در مسیر الگوی تعالی اجتماعی رسالت خواستار ادامه همکاری ها شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!