دبیر نهاد مردمی رسالت و رهیار امید استان با معاون امور اشتغال و معاون پشتیبانی بهزیستی همدان با هدف توسعه همکاری و هم اندیشی هر چه بیشتر جهت ارائه خدمات بهتر به مدد جویان و کارکنان بهزیستی گفتگو کردند.

فرهمند با تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت و نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت، ارائه خدمات به مددجویان و همه اعضای خانواده بزرگ رسالت را راهی برای دست یابی به تحقق اهداف نهاد و کمک به اشتغال خرد و خانگی دانست.

در ادامه، حیدری معاون امور اشتغال بهزیستی استان همدان با ابراز خرسندی از فعالیت این نهاد، ارائه تسهیلات موضوع تبصره 18 به مددجویان را بسیار ارزشمند خواند و همکاری فی مابین جهت انجام هر چه بهتر این همکاری را نقطه شروع برای عضویت دیگر کارکنان سازمان دانست. کریمی معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی نیز از اعلام آمادگی جهت همکاری هر چه بیشتر این سازمان با نهاد مردمی رسالت خبر داد و آن را راهی برای همکاری های بیشتر دانست.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!