ادب دبیرنهاد مردمی رسالت استان و مداح رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سراسری سمنان به منظور همکاری هر چه بیشتر جهت بهره مندی کارکنان این دانشگاه از سامانه های نهاد گفتگو کردند.ادب با تشریح نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت، به ظرفیت های بی شماری که می تواند به پیوند عمیق میان پارک و این نهاد منجر شود، اشاره کرد. در ادامه مداح با کسب شناخت از دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان، خواستار گسترش این همکاری ها جهت استفاده همه کارکنان در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و سازمان های زیرمجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!