صفرزاده دبیر استان در بازدید از کارخانه پرتو پلاست اردبیل و درگفتگو با مدیرعامل این کارخانه، سامانه های سازمان های رهیاری را تشریح کرد. وی با بیان توضیحاتی در خصوص سامانه عضویت ام رسالت به ام بازار و نحوه عرضه کنندگی محصولات در این سامانه نیز اشاره کرد. اروجی با اعلام خرسندی ازفعالیت سازمان های رهیاری بویژه سهولت دسترسی اعضای کانون های همیاری اجتماعی به این سامانه ها، خواستار همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با کارخانه پرتو پلاست شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!