کارآفرینی اجتماعی محور گفتگوی دره زرشکی دبیر نهاد مردمی رسالت استان یزد با حسین پور مدیر داخلی مجتمع چادرملو شد. دره زرشکی با ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کارآفرینی اجتماعی بین دو مجموعه طی چند سال اخیر گفت: شرکت صنعتی و معدنی چادرملو یکی از حامیان فعال و پویا در حوزه کارآفرینی اجتماعی در استان یزد است. حسین پور نیز ضمن قدردانی از فعالیت سازمان های رهیاری گفت: در سال های اخیربا حمایت اعتباری مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو بیش از هزار شغل خرد و خانگی ایجاد شده است.وی افزود: در سال جاری با توان بیشتر و با حمایت های لازم از سوی این مجموعه در راستای کارآفرینی اجتماعی، شاهد رشد کسب و کارهای خرد و خانگی در این استان خواهیم بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!