صفرزاده دبیر نهاد مردمی رسالت استان با محمدی قائم مقام کارخانجات سبلان پارچه اردبیل(بزرگترین کارخانه نساجی و پوشاک خاورمیانه با تعداد بیش از 1000نفر نیروی انسانی)راهکارهای همکاری بیشتر دو مجموعه را بررسی کردند.صفرزاده با بیان اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت، به ظرفیت های که می تواند باعث گسترش تعامل کارخانجات سبلان پارچه اردبیل و دبیرخانه نهاد مردمی رسالت شود، اشاره کرد. در ادامه محمدی خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و بهره مندی کارکنان این کارخانجات از سامانه های نهاد مردمی رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!