در نشست قاسمیان دبیر بوشهر و پورسعید مدیر پروژه تعمیر و نگهداری سکوهای ناحیه 2 پارس جنوبی، سامانه های نهاد مردمی رسالت و نحوه بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی از این سامانه ها تشریح شد. پورسعید با استقبال از نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد. در این دیدار مقرر شد این مجموعه که بیش از 500نفر نیروی انسانی در آن فعالیت دارند عضو سامانه ام رسالت شوند و حقوق کارکنان نیز از سوی سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت پرداخت شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!