درنشست دره زرشکی دبیر نهاد مردمی رسالت استان با خسروجردی مدیر مالی و صمدزاده معاون منابع انسانی شرکت فولاد ارفع راه های همراهی دو مجموعه بررسی شد و در خصوص نحوه بهره مندی کارکنان از سامانه های نهاد مردمی رسالت گفتگو کردند. دره زرشکی با اشاره به نحوه عضویت در سامانه ام رسالت و پرداخت وام سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت به کارکنان شرکت ارفع گفت: این وام بر اساس تفاهم نامه و برای تسهیل درضمانت با اعتبارسنجی گروهی در سامانه اعتبارسنجی مرات پرداخت می شود. خسروجردی نیز با استقبال از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، خواستار شروع اقدامات لازم جهت افتتاح حساب غیرحضوری و امضای تفاهم نامه اعتبارسنجی گروهی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!