سامانه های نهاد مردمی رسالت محور گفتگوی قاسمیان دبیروسلیمی دستیار دبیر استان با راهب مدیر کتابخانه های عمومی بوشهر بود. در این گفتگو نحوه عضویت در سامانه ام رسالت و دیگر سامانه های نهاد همچون ام بازار تشریح شد. شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی و نحوه بهره مندی اعضا از فعالیت کانون ها از دیگر مباحث این گفتگو بود. در ادامه راهب خواستار عضویت کارکنان کتابخانه های استان در سامانه ام رسالت و بهره مندی از خدمات دیگر سامانه های نهاد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!