سلیمانی رهیار کانون های فرهنگی و هنری مساجد تهران در نشستی با براتی مسئول این کانون ها اهداف و برنامه های نهاد مردمی رسالت را تشریح کرد و گفت: هدف غایی این نهاد سبک بهتر کارو زندگی برای اعضا است.براتی نیز با اشاره اهداف مشترک بین نهاد مردمی رسالت و کانون های فرهنگی و هنری مساجد از ایجاد کانون همیاری اجتماعی استقبال و نسبت به اطلاع رسانی و ایجاد کانون های همیاری اجتماعی در همه کانون های مساجد تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!