کانون همیاری اجتماعی اداره ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری جهت بهره مندی کارکنان این اداره کل از سامانه های نهاد مردمی رسالت شکل گرفت.کاظمی دبیر استان در جمع مدیران منابع انسانی و پشتیبانی و امور رفاهیات اداره ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری با معرفی نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت سامانه های ساطمان های رهیاریربویژه ام رسالت و ام بازار را تشریح کرد.در این جلسه مدیرمنابع انسانی و پشتیبانی ثبت اسناد و املاک استان با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی این اداره شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!