مراد حاصلی دستیار دبیراستان در نشستی با مدیر دام امورعشایری ایلام در خصوص شیوه نامه همکاری دو مجموعه گفتگو کرد.مرادحاصلی با اشاره به تفاهم نامه دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و امورعشایری کشور گفت: در قالب این همکاری، اعضای کانون های همیاری اجتماعی می توانند از خدمات سامانه های سازمان های رهیاری بهره مند شوند. مدیران امورعشایری استان با استقبال از فعالیت های قرض الحسنه نهاد مردمی رسالت خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد. در پایان نشست مقرر شد این اداره کل و اتحادیه های وابسته به آن تمام فعالیت های مالی خود را به سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت متمرکز کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!