شاهانی نماینده دبیردربهشهردر نشستی با باباجانی رئیس بهزیستی این شهرستان گفت: توسعه کارو کسب های خرد و خانگی در شهرهای کوچک و روستاها از مهمترین اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت است. وی به همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: هدف اصلی هردو مجموعه توانمند شدن مددجویان است. در ادامه باباجانی باقدردانی از اقدامات انجام شده از جانب دبیرخانه نهاد، خواستار گسترش این همکاری ها جهت بهره مندی کارکنان و سازمان های زیرمجموعه از سامانه های سازمان های رهیاری شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!