در گفتگوی صفرزاده دبیر استان و نوروز نیا معاون حقوقی دادستانی اردبیل کانون همیاری اجتماعی صندوق دادگستری استان شکل گرفت. صفرزاده با تشریح فعالیت سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت به فرایند پرداخت وام بدون کارمزد اشاره کرد. نوروزنیا ضمن تحسین عملکرد موفق نهاد مردمی رسالت در راستای بهبود سبک بهتر کارو زندگی اعضا، مقرر کرد تا با عضویت کارکنان دادگستری استان در سامانه عضویت ام رسالت، کانون همیاری اجتماعی صندوق قرض الحسنه دادگستری اردبیل شکل بگیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!