نظری دستیار دبیر استان با اعضای شورای کارگری شرکت سیمان دورود لرستان در خصوص  شیوه همراهی دو مجموعه  گفتگو کرد.

در این دیدار که در دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان برگزار شد پس از توضیحات دستیار دبیر استان درخصوص الگوی تعالی اجتماعی رسالت و پنج محورمربوطه در مورد عضویت کارکنان کارخانه سیمان در نهاد مردمی رسالت بحث و تبادل نظر شد.

در این گفتگو مقررشد مقدمات  شکل گیری کانون همیای اجتماعی برای این شرکت فراهم شود. همچنین درخصوص انتقال حقوق کارکنان سیمان دورود به سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت نیز گفتگو شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!