با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی سیمان دورود اعضای این کانون از سامانه های سازمان های رهیاری بهره مند می شوند.عزیزی رهیار کارخانه سیمان در جلسه ای با ابوالحسنی مسئول فرهنگی این کارخانه درخصوص ام بازار و نحوه بهره مندی اعضای کانون از این سامانه نیز مطالبی بیان کرد. وی همچنین به بیان توضیحاتی در خصوص خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت، اعتبارسنجی گروهی و دریافت وام پرداخت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!