صیدآبادی دبیر نهاد مردمی رسالت استان درگفتگو با موسوی مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان به تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت و فعالیت های اعضای نهاد مردمی رسالت پرداخت. موسوی نیز با ابراز خرسندی از آشنایی با نهاد مردمی رسالت، نیاز کنونی کشور را استفاده از ظرفیت های مجموعه های مردم نهاد و قرض الحسنه دانست.درادامه این گفتگو مقرر شد با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شرکت توزیع برق استان، اعضای این کانون از سامانه های سازمان های رهیاری بهره مند شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!