با گفتمان سازی طیبی تیم رهیاری مشهد کانون همیاری اجتماعی دبستان طوبی رفعت شکل گرفت. طیبی و زارع در جمع مدیر و کارکنان دبستان طوبی رفعت هدف نهادمردمی رسالت را بهبود سبک زندگی اعضا از طریق همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و به صورت غیر حضوری در جهت حفظ کرامت انسانی عنوان کردند. در پایان مدیراین دبستان ضمن استقبال از اهداف نهاد مردمی رسالت، خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!