دره زرشکی دبیر استان در گفتگو با سالاری مدیر مجتمع آموزشی و پژوهشی امام رضا(ع) نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی و چگونگی بهره مندی اعضای این کانون ها از پلتفرم های نهاد مردمی رسالت را تشریح کرد. سالاری در ادامه از حضور شش هزار دانشجو در این مرکز خبر داد و گفت: مجتمع آموزشی و پژوهشی امام رضا(ع) دارای صندوق رفاهی پرسنلی و دانشجویی است و با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی خواستار همراهی نهاد مردمی رسالت با این مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!