کانون همیاری اجتماعی مدارس غیردولتی خوزستان شکل گرفت


رضا پازهر رهیار آموزش عالی در جلسه ای با رزمی عضو هیات رئیسه موسسین مدارس غیردولتی استان به تشریح فعالیت سازمان های رهیاری و الگوی تعالی اجتماعی رسالت و بیان سبک بهتر کار و زندگی اعضا با بهره گیری از سه مولفه همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی پرداخت و مقرر شدتا زمینه همکاری هر چه بیشتر میان نهاد مردمی رسالت و مدارس غیردولتی در تمام مدارس استان فراهم شود. گفتمان سازی سازمان های رهیاری دراین جلسه منجر به شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

صفحه اصلیسوالات متداولارتباط با ما