کارخانه پروفیل روزوین با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی عضو نهاد مردمی رسالت شد.رهیارمنطقه یک اردبیل در گفتگو با توکلی مدیر کارخانه تولید پروفیل روزوین سامانه های نهاد مردمی رسالت بویژه ام بازار و نحوه عرضه کنندگی محصولات در این سامانه را تشریح کرد. توکلی نیز با شناخت ازعملکرد سازمان های رهیاری و ابراز خرسندی از فعالیت های نهاد بر تداوم و گسترش همراهی دو مجموعه تاکید کرد.در ادامه کارکنان پروفیل روزوین عضو سامانه ام رسالت شدند و مقرر شد حقوق کارکنان این مجموعه در سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت پرداخت شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!