احمدی و خطیبی اعضای تیم مشاوره و راهنمایی زنجان با حضور در کلینیک تخصصی جراحی و زیبایی احمدیان مقدم به معرفی نهاد مردمی رسالت پرداختند. تشریح نقش سازمان های رهیایر در نهاد مردمی رسالت بویژه خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان اولین بانک بدون شعبه کشور مورد توجه احمدیان مقدم قرار گرفت و وی خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!