شرکت تولیدی کیمیا الکل زنجان با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی عضو نهاد مردمی رسالت شد.در گفتگوی نماینده دبیراستان درزنجان با جماعت مدیر مجموعه شرکت تولیدی کیمیا الکل زنجان، سامانه های نهاد مردمی رسالت بویژه سامانه عضویت ام رسالت و ام بازار و چگونگی عرضه کالا در این سامانه تشریح شد. جماعت با استقبال ازعملکرد سازمان های رهیاری اقدام به شکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای شرکت و بهره مندی کارکنان از این سامانه ها نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!