حسینی مهر بخشدار وشمگیر خواستار بهره مندی از سامانه های نهاد مردمی رسالت شد.

 صیدآبادی دبیر استان وحسینی مهر بر هم افزایی و تسهیل در بهره مندی از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت تاکید کردند. حسینی مهر گفت: بخش وشمگیر از توابع شهرستان آق قلا جزو مناطق کم برخوردار استان گلستان است و ایجاد کارآفرینی اجتماعی مطابق با مدل الگوی تعالی اجتماعی رسالت می تواند سیر مهاجرت جوانان به شهرها را کاهش و رونق بخش اقتصادی  این منطقه را افزایش دهد.

صیدآبادی با تشریح نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت راهکارهای همراهی دو مجموعه را بررسی کردند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!