صیدآبادی دبیر استان گلستان در نشستی با فیروزآبادی معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی الگوی تعالی اجتماعی رسالت را تشریح کرد.دراین نشست که با حضور هیات تخصصی کارآفرینی استانداری و مدیران سازمان های دولتی و غیر دولتی استان برگزار شد، صیدآبادی؛ توسعه کارو کسب های خرد و خانگی در شهرهای کوچک و روستاها را از مهمترین اهداف این الگو برشمرد. وی به اقداماتی که مشترکا توسط دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و کمیته امداد امام خمینی صورت گرفته اشاره و هدف اصلی هردو مجموعه را توانمند شدن افراد جامعه عنوان کرد. در ادامه فیروز آبادی از اقدامات انجام شده در زمینه پنل های خورشیدی در روستاهای قراول تپه و دشت حلقه از سوی دبیرخانه نهادمردمی رسالت قدردانی کرد و خواستار گسترش این همکاری ها جهت بهره مندی بیشتر مناطق کم برخوردار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!