کریمی دستیار دبیر نهاد مردمی رسالت استان در گفتگو با مبشری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان به خدمات غیرحضوری سازمان‌های رهیاری نهاد مردمی رسالت اشاره کرد و گفت: سبک بهتر کار و زندگی اعضا با بهره گیری از مولفه های همچون همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی مهمترین هدف این نهاد است. در ادامه مبشری، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد سازمانهای رهیاری نهاد مردمی رسالت خواستار توسعه همکاری ها شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!