دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با هدف ایجادکارآفرینی اجتماعی همکاری دو مجموعه را گسترش می دهند.به گزارش روابط عمومی نهاد مردمی رسالت، محمدحسین حسین زاده راهبر نهاد مردمی رسالت و مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمدید تفاهم نامه همکاری بر توسعه همکاری و ارائه وام قرض الحسنه به شرکت های تعاونی تاکید کردند. حسین زاده با مثبت ارزیابی کردن این همکاری ها بر ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد تاکید کرد و گفت: با حمایت از شرکت های تعاونی می توان به ایجاد اشتغال خرد و پایدار پرداخت. رضا تقی ماهانی دبیر امید نیز به ارائه گزارشی از تفاهم نامه همکاری پیشین دو سازمان پرداخت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!