نظری دستیار و محبی نماینده دبیر استان درنشست صمیمی با معاون اداری و پشتیبانی شرکت کشت وصنعت فجرصفا لرستان، شیوه های همکاری دو مجموعه را بررسی کردند.

در این جلسه در مورد چگونگی بهبود  و گسترش بیش از پیش روابط فی مابین گفتگو و  مقدمات امضای تفاهم نامه سه جانبه میان شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت، دبیرخانه نهادمردمی رسالت و شرکت کشت وصنعت فجرصفا لرستان فراهم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!