نظری و محبی اعضای تیم مشاوره و راهنمایی منطقه یک خرم آباد در گفتگو با شیخ پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در خصوص توانمند سازی افراد به عنوان فصل مشترک همکاری دو مجموعه اشاره شد. در این نشست در خصوص پویش افطاری غیرحضوری و همچنین در مورد پرداخت تسهیلات به مددجویان در سال جاری بحث و تبادل نظر شد. شیخ پور نیز با ابراز خرسندی از فعالیت اعضای نهاد مردمی رسالت از بکارگیری تسهیلات در مسیر درست اشتغال قدردانی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!