خدمات سازمان های راهبری محور گفتگوی کاظمی دبیر شبکه توسعه اجتماعی رسالت استان با رئیس و معاون مالی دانشگاه دولتی شهرکرد شد. دراین گفتگو اهداف الگوی توسعه اجتماعی رسالت و مزایای کانون های همیاری اجتماعی تشریح شد. کاظمی توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی را یکی از مهمترین اهداف این الگو برشمرد و به تعداد شغل های ایجاد شده در این الگو اشاره کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!