جلسه ای با حضور سرحدی دستیار دبیرنهاد مردمی رسالت استان مازندران و غلامی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان گلوگاه با صیدانلو مدیرعامل شرکت تعاونی آجر ماشینی این شهرستان با محوریت چگونگی بهره مندی کارکنان این دو مجموعه از پلتفرم های سازمان های رهیاری و تحقق سبک بهتر کار و زندگی برگزار شد.در این دیدار که با استقبال زیادی مواجه شد مقرر شد با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی زمینه همیاری وهمراهی بهتر دو مجموعه فراهم شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!