کاظمی دبیر استان و رهیار اجتماعی شهرستان سامان با دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای چم عالی، چم خلیفه و چم جنگل در خصوص هسته های کارو زندگی و کسب وکارهای خرد و خانگی گفتگو کردند.در این گفتگو الگوی تعالی اجتماعی رسالت و فعالیت سازمان های رهیاری مورد استقبال دهیاران این روستاها قرار گرفت و منجر به شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی و انتقال صندوق قرض‌الحسنه بسیج خواهران به سازمان رهیایر بانک قرض‌الحسنه رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!