گفتمان سازی سازمان های رهیاری در شهرداری اهواز


قزلباشان و حسینی راد اعضای تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان اهواز در گفتگویی با شیری معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه هشت این شهرستان با معرفی الگوی تعالی اجتماعی رسالت و نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت گفت: مهمترین هدف این نهاد سبک بهتر کارو زندگی برای اعضای کانون های همیاری اجتماعی است. با گفتمان سازی تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان اهواز مقدمات شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و انتقال میزان فعالیت قرض الحسنه به سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت جهت بهره مندی کارکنان از پلتفرم های نهاد مردمی رسالت فراهم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

صفحه اصلیسوالات متداولارتباط با ما