قزلباشان و حسینی راد اعضای تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان اهواز در گفتگویی با شیری معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه هشت این شهرستان با معرفی الگوی تعالی اجتماعی رسالت و نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت گفت: مهمترین هدف این نهاد سبک بهتر کارو زندگی برای اعضای کانون های همیاری اجتماعی است. با گفتمان سازی تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان اهواز مقدمات شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و انتقال میزان فعالیت قرض الحسنه به سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت جهت بهره مندی کارکنان از پلتفرم های نهاد مردمی رسالت فراهم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!