دره زرشکی دبیرنهاد مردمی استان درنشستی با دهقان فرماندار مهریز مجموعه فعالیت های انجام شده در حوزه کارآفرینی اجتماعی در این شهرستان را تشریح کرد. دهقان فرماندار شهرستان مهریز نیز ضمن ابراز خرسندی از مجموعه اقدامات انجام شده توسط کانون های همیاری اجتماعی در الگوی توسعه اجتماعی رسالت خواستار همکاری بیشتر با نهاد مردمی رسالت شد . دهقان اظهارامیدواری کرد با معرفی سازمان های حامی به نهاد مردمی رسالت و عضویت آنها شاهد اتفاق های خوبی در مهریز باشیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!